I I I ALTERNA I I I I I I
SKADEDYRSSERVICE
Etableret 1979 - Autoriseret af Miljøstyrelsen
Bekæmp selv skadedyrene:
Køb gift og fælder i Alterna Webshop
Udvalget er i top - Priserne er i bund
40 års erfaring i skadedyr


Menu

Webshop
Katalog:
Husmår
Flagermus
Mus
Rotter
Muldvarpe og mosegrise
Hvepse og gedehamse
Lopper, flåter og tæger
Myrer
Fluer
Myg
Væggelus og kakerlakker
Snegle
Ræve, katte, vildt, etc.
Inspektion af skibe
Profil - om Alterna
Referencer
Omtaler
Brugsanvisninger
Datablade
Prisliste


Inspektion af skibe

ALTERNA er det eneste fynske skadedyrsinspektionsfirma, der er autoriseret og registreret til at foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe.


1. Anmodning:

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) skal varsles, inden en inspektion foretages.

Hertil skal vi bruge:
- skibets navn
- IMO nr.
- navn, adresse, e-mail adresse, evt. EAN-nummer på shipping company
- navn på havnen og evt. terminalen
- ankomst- og afsejlingsdatoerne samt
- kopi af nugældende hygiejnecertifikat.

Desuden skal vi bruge skibets GT (BRT) til honorarberegningen.

Normalt sørger vi for at sende anmodningen til STPS efter at have fået de nødvendige data om skibet.

Formularen "Anmodning om hygiejnecertifikat" kan downloades her.


2. Inspektion:

Efter gældende retningslinier gennemgår vi skibet med henblik på at konstatere tilstedeværelse af skadedyr samt muligheder for opformering af skadedyr.

Resultatet af undersøgelsen sender vi til STPS.


3. Certifikat:

STPS udsteder herefter Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCC) eller et Forlængelse af Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCEC).
Certifikatet sendes i original med brevpost, dvs. op til 9 dages levering.
Almindeligvis beder vi styrelsen sende en kopi af certifikatet med e-mail direkte til rederiets og/eller skibets mailadresse.


4. Fakturaer:

Rederiet eller dettes repræsentant modtager dels en faktura fra STPS for certifikatet, dels en faktura fra ALTERNA for inspektionen.
ALTERNA - Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg - Telefon: 40 13 31 48 - mail@altex.dk - CVR nr.: 15 48 01 81
Lageret i Svendborg er kun åbent efter forudgående aftale. - Gå i Alterna Webshop
Find os på et landkort her (GPS: 55.0611, 10.6227)
Pengeinstitut: Rise Flemløse Sparekasse - Reg.nr.: 0847, kontonr.: 0000248657