I I I ALTERNA I I I I I I
SKADEDYRSSERVICE
Etableret 1979 - Autoriseret af Miljøstyrelsen
Bekæmp selv skadedyrene:
Køb gift og fælder i Alterna Webshop
Udvalget er i top - Priserne er i bund
Vi har 38 års erfaring i skadedyr


Menu

Webshop

Katalog:
Husmår
Flagermus
Mus
Rotter
Muldvarpe og mosegrise
Hvepse og gedehamse
Lopper, flåter og tæger
Myrer
Fluer
Myg
Væggelus og kakerlakker
Husbukke og borebiller
Snegle
Ræve, katte, vildt, etc.
Undersøgelse af huse
Inspektion af skibe
Profil - om Alterna
Referencer
Omtaler


Inspektion af skibe

ALTERNA er det eneste fynske skadedyrsinspektionsfirma, der er autoriseret og registreret i Naturstyrelsen til at foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe.


1. Anmodning:

Sundhedsstyrelsen skal varsles, inden en inspektion foretages.

Hertil skal vi bruge:
- skibets navn
- IMO nr.
- navn, adresse, e-mail adresse, evt. EAN-nummer på shipping company
- navn på havnen og evt. terminalen
- ankomst- og afsejlingsdatoerne samt
- kopi af nugældende hygiejnecertifikat.

Desuden skal vi bruge skibets GT (BRT) til honorarberegningen.

Normalt sørger vi for at sende anmodningen til Sundhedsstyrelsen efter at have fået de nødvendige data om skibet.

Formularen "Anmodning om hygiejnecertifikat" kan downloades her.


2. Inspektion:

Efter Sundhedsstyrelsens retningslinier gennemgår vi skibet med henblik på at konstatere tilstedeværelse af skadedyr samt muligheder for opformering af skadedyr.

Resultatet af undersøgelsen sendes til det regionale embedslægekontor.


3. Certifikat:

Embedslægens kontor udsteder herefter Certifikat for hygiejnekontrol (SSCC) eller et Forlængelse af certifikat for hygiejnekontrol (SSCEC).
ALTERNA - Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg - Telefon: 40 13 31 48 - mail@altex.dk - CVR nr.: 15 48 01 81
Lageret i Svendborg er kun åbent efter forudgående aftale. - Gå i Alterna Webshop
Find os på et landkort her (GPS: 55.0611, 10.6227)
Pengeinstitut: Rise Flemløse Sparekasse - Reg.nr.: 0847, kontonr.: 0000248657