ALTERNA Skadedyrsbekæmpelse
Etableret 1979 - Autoriseret af Miljøstyrelsen

Inspektion af skibe

Alterna er det eneste fynske firma, der er autoriseret og registreret til at foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe.
Vi kører ud fra Svendborg.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Anmodning:

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) skal varsles, inden en inspektion foretages.

Hertil skal vi bruge:
- skibets navn
- IMO nr.
- navn, adresse, e-mail adresse, evt. EAN-nummer på shipping company
- navn på havnen og evt. terminalen
- ankomst- og afsejlingsdatoerne samt
- kopi af nugældende hygiejnecertifikat.

Desuden skal vi bruge skibets GT (BRT) til honorarberegningen.

Normalt sørger vi for at sende anmodningen til STPS efter at have fået de nødvendige data om skibet.

Formularen "Anmodning om hygiejnecertifikat" kan downloades her , udfyldes og sendes til os som pdf-fil.

--------------------------------------------------------------------------------
2. Inspektion:

Efter gældende retningslinier gennemgår vi skibet med henblik på at konstatere tilstedeværelse af skadedyr samt muligheder for opformering af skadedyr.

Resultatet af undersøgelsen sender vi til STPS.
--------------------------------------------------------------------------------
3. Certifikat:

STPS udsteder herefter Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCC) eller et Forlængelse af Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCEC).

Certifikatet sendes i original med brevpost, dvs. op til 9 dages levering.

Almindeligvis beder vi styrelsen sende en kopi af certifikatet med e-mail direkte til rederiets og/eller skibets mailadresse.
--------------------------------------------------------------------------------
4. Fakturaer:

Rederiet eller dettes repræsentant modtager dels en faktura fra STPS for certifikatet, dels en faktura fra ALTERNA for inspektionen. Se vores priser her.
--------------------------------------------------------------------------------
Til forsiden

ALTERNA Skadedyrsbekæmpelse - Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg - Tlf.: 40 13 31 48 - mail@altex.dk