ALTERNA Skadedyrsbekæmpelse
Etableret 1979 - Autoriseret af Miljøstyrelsen

Inspektion af skibe

Alterna er det eneste fynske firma, der er autoriseret og registreret til at foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe.
Vi kører ud fra Svendborg.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Anmodning:

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) skal varsles, inden en inspektion foretages.

Hertil skal vi bruge:
- skibets navn
- IMO nr.
- navn, adresse, e-mail adresse, evt. EAN-nummer på shipping company
- navn på havnen og evt. terminalen
- ankomst- og afsejlingsdatoerne samt
- kopi af nugældende hygiejnecertifikat.

Normalt sørger vi for at sende anmodningen til STPS efter at have fået de nødvendige data om skibet.

Formularen "Anmodning om hygiejnecertifikat" kan downloades her , udfyldes og sendes til os som pdf-fil.
--------------------------------------------------------------------------------
2. Inspektion:

Efter gældende retningslinier gennemgår vi skibet med henblik på at konstatere tilstedeværelse af skadedyr samt muligheder for opformering af skadedyr.

Resultatet af undersøgelsen sender vi til STPS.

--------------------------------------------------------------------------------
3. Certifikat:

STPS udsteder herefter Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCC) eller et Forlængelse af Certifikat for Hygiejnekontrol (SSCEC).

Almindeligvis beder vi styrelsen sende en kopi af certifikatet med e-mail direkte til rederiets og/eller skibets mailadresse.
--------------------------------------------------------------------------------
4. Fakturaer:

Rederiet eller dettes repræsentant modtager dels en faktura fra STPS for certifikatet, dels en faktura fra ALTERNA for inspektionen. Se vores priser her.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Udtagning af drikkevandsprøver:

Ud over inspektioner med henblik på udstedelse af hygiejnecertifikater tager vi også prøver af jeres drikkevand til analyse hos et analysefirma.

Når vi foretager hygiejneinspektion og vandprøvetagning i samme arbejdsgang, får I 10 % rabat på disse to honorarer. Se vores priser her.

Prisen for kørsel i forbindelse med opgaver på skibe er ikke kr. 5,50, men kr. 3,80 pr. kørt kilometer. Vi kører ud fra Svendborg.
Til forsiden

ALTERNA Skadedyrsbekæmpelse - Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg - Tlf.: 40 13 31 48 - mail@altex.dk