kaffeogkage.nu
Vurderinger af cafeteriaer, cafeer og lignende steder.
Fra 0 til 5 stjerner for kaffen, brødet/kagen, miljøet, personalet og hygiejnen.

kaffeogkage.nu - c/o Alterna - Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg
Tlf.: 40 13 31 48 - mail@altex.dk